Doç.Dr. Kerem Engin Akpınar - Özgeçmiş

Doç.Dr. Kerem Engin Akpınar | Özgeçmiş

Doç.Dr. Kerem Engin Akpınar

Doç.Dr. Kerem Engin Akpınar
Doç.Dr. Kerem Engin Akpınar

Doç. Dr. Kerem Engin AKPINAR 1994 yılında Gazi Üniversitesinden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalında doktora eğitimi  almıştır. 1998 yılından beri Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalın’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015 yılında Doçent ünvanı almıştır. İlgi alanları; endodontide kullanılan kanal aletlerinin mekanik özellikleri,kök kanallarının mekanik preparassyonu, kök kanal irrigasyonu, dental travmada endodontik yaklaşımlar ve kök kanal dolgu materyallerinin biyolojik ve fiziksel özellikleri ve dişhekimliğinde ergonomik çalışma prensipleridir. ‘Diş Hekimliğinde Ergonomi ve Muayenehane Yönetimi’ isimli bir de kitabı bululnmaktadır.Halen Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda görev yapmakta ve  Anabilim Dalı Başkanlı’ ğını yürütmektedir. Evli ve 2  çocuk babasıdır.. 
 
Associate Professor Kerem Engin Akpınar graduated from Gazi University in 1994. He earned his doctorate degree from the Department of Dental Diseases and Treatment in Gazi University Faculty of Dentistry. He has been a faculty member of Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics since 1998. He earned his associate professorship in 2015. His research interests include mechanical characteristics of canal equipment used in endodontics, mechanical preparation of root canals, irrigation of root canals, endodontic approaches in dental trauma, biological and physical characteristics of root canal filling materials, and principles of ergonomic working in dentistry. He also published a book titled “Ergonomics in Dentistry and Management of Clinic.” He is currently working in and chairing the Department of Endodontics, Cumhuriyet University Faculty of Dentistry. He is married with two children.