Prof. Dr. Meltem Çolak Topçu - Özet

Prof. Dr. Meltem Çolak Topçu | Özet

Prof. Dr. Meltem Çolak Topçu

Prof. Dr. Meltem Çolak Topçu
Prof. Dr. Meltem Çolak Topçu

Adli Diş Hekimliğinde Endodontistlerin Yeri
Çeşitli felaketlerden (Tsunami, Katerna felaketi, Marmara Depremi vs…) sonra  kişilerin kimliklerinin belirlenmesi yada kayıpların bulunması günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır.  Bu amaç için oluşturulan DVI (Disaster Victim Identification)/ F2K (Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi) ekiplerinin kayıtlı bilgilere ulaşması işlerini oldukça kolaylaştırmaktadır. Kimliklendirmede kullanılan DNA analizleri daha çok zaman ve daha çok para harcanması gerektirmektedir.  RFID (Radio  Frequency Identification) sitemleri tüm bu zorlukları gidermek için geliştirilmiştir.