Prof. Dr. Funda Kont Çobankara - Özet

Prof. Dr. Funda Kont Çobankara | Özet

Prof. Dr. Funda Kont Çobankara

Prof. Dr. Funda Kont Çobankara
Prof. Dr. Funda Kont Çobankara

Endodontik Bir Sorun: Semptomatik Irrversible Pulpitisli Dişlerde Anestezi Başarısızlığı

Yaygın olarak endodontik tedavinin ağrılı bir dental işlem olduğuna inanılır. Hem hasta hem de hekim için konforlu bir dental tedavi mükemmel lokal anestezi sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle de endodontik tedaviyle ilişkili bu olumsuz önyargının en önemli nedenlerinden bir tanesinin yetersiz lokal anestezi olduğu söylenebilir. Bu algıyı ortadan kaldırmak için klinisyenlerin öncelikle etkili bir lokal anesteziyle ağrısız bir tedavi ortamı sağlaması gerekir. Ancak özellikle semptomatik irrversible pulpitisli dişlerde yeterli pulpal anestezi sağlamak sıklıkla problem olabilir. Böyle dişlerde uygun anestezi verildikten sonra bile hasta anesteziye cevap vermeyebilir.  Bu sunum esas olarak, semptomatik irreversible pulpitisli dişlerdeki lokal anestezi başarısızlık nedenleri ve bu başarısızlığın üstesinden gelebilmek için kullanılabilecek güncel yenilikleri kapsamaktadır.    
 

An Endodontic Challenge: Anesthesia Failure in Teeth with Symptomatic Irreversible Pulpitis

Endodontic treatment is commonly believed to be a painful dental procedure. A comfortable dental treatment for both the patient and clinician depends upon achieving excellent local anaesthesia.Therefore, it can be said that one of the most important causes of this negative prejudice associated with endodontic treatment is inadequate local anaesthesia. To erase negative perceptions of endodontic treatment, clinicians primarily need to create a pain-free operating environment with effective local anaesthesia. However, adequate pulpal anesthesia, particularly in teeth with symptomatic irreversible pulpitis can often be a great challenge.  In those cases, patient can respond negatively to the anaesthesia even after proper anaesthesic procedures. This lecture basically covers the reasons of anaesthesia failure in teeth with painful irreversible pulpitis and current innovations that can be used to overcome this failure.