Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ - Özet

Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ | Özet

Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ

Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ
Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ

Diş Hekimliğinde Büyütme Sistemleri
Mikrodişhekimliği Dünyada ve Türkiye’de giderek popüler hale gelmektedir. Bu bildiride insan gözünün göremedikleri, büyütme sistemlerini kullanmanın diş hekiminin sağlığı üzerine etkileri, mercek seçilirken dikkat edilmesi gereken özellikler, büyütme sistemi çeşitleri hakkında kısa ve yüzeysel bilgiler verilecektir. Büyüteçli gözlükler ve mikroskoplar arasındaki farklar, büyütme miktarlarının endikasyonlarından söz edilecektir. Operasyon mikroskobunun yapısı, diş hekimine ve hastaya sağladığı yararlar, mikroskop kullanıcıları için oturma pozisyonları ve mikroaletlere anlatılacaktır. Dünyada ve eğitimde büyütmenin yeri, yurtdışında endodontistler ve diğer branşlar arasında kullanılma sıklığına değinilecektir.
 
Magnification in Dentistry
Microdentistry is gaining popularity. The audience will be briefly informed about limits of human eye, effects of magnification on general health of dental professionals, issues to consider about lenses and types of magnification systems. The importance of choosing correct magnifying power for various dental procedures as well as differences between magnifying loupes and operation microscope will be discussed. Detailed information about working principles and benefits of operation microscope for dental professionals and patients will be provided. Information about ideal working positions with microscope and microsurgical instruments will be provided. Its significance in dental education and incidence of utilizing microscope among endodontists and other branches of dentistry will be discussed.