Doç.Dr. Kerem Engin Akpınar - Özet

Doç.Dr. Kerem Engin Akpınar | Özet

Doç.Dr. Kerem Engin Akpınar

Doç.Dr. Kerem Engin Akpınar
Doç.Dr. Kerem Engin Akpınar

Akut Alevlenmelerde Biyomekanik Preparasyonun Rolü
Biyomekanik preparasyon kök kanal tedavisinin en önemli bölümüdür.bu aşama kök kanal aletleri ile mekanik temizlik ve irrigasyon solüsyonlarının kullanımını içerir. Bununla birlikte kök kanallarının mekanik preparasyonu sırasında dentin parçacıklarının, nekrotik debrisin,irrigasyon solüsyonlarının ve mikroorganizmaların kök kanallarından periapikal dokulara itilmesi kaçınılmazdır. Periapikal dokulara bu elementlerin taşırılması enfeksiyonun başlamasına,post operatif ağrıya ve periapikal iyileşmede geçikme gibi hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkarabilir. 
Bu sunumda; kök kanal enstürmanlarının ve preparasyon tekniklerinin apikalden taşan debris ve mikroorganizmalar üzerindeki etkileri ile biyomekanik preparasyon ve irrigasyon işlemleri esnasında alınması gereken önlemler hakkında genel görüşlere yer verilecektir.
 
The Role of Biomechanical Preparation in Endodontic Flare-ups
Biomechanical preparation is an integral part of root canal treatment. It includes mechanical cleansing with instruments and the of irrigants. However,dentinal chips,pulpal fragments,necrotic debris,irrigant solutions and microorganisms are inevitably pushed out from canal into periapical tissues during canal preparation. Extrusion of these elements into periapical tissues may cause undesired consequenses such as induction of inflammation, postoperative pain and delay of periapical healing . 
In this study, general views about the effects of root canal instruments and preparation techniques on the debris overflowing apical and microorganisms, and about the measures to be taken during biomechanical preparation and irrigation process will be presented.