Bildiriler

Bildiriler

Sözlü Sunumlar ve Poster Sunumları
 
Kongre kapsamındaki bildiriler aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:
1. Poster sunumu ( poster presentation) 
2. Sözlü sunum ( Oral presentation) ( 10 dk. Sunum+ 5 dk. Tartışma) ve
3. Kısa konferans ( Conferences on freely chosen topics) ( 30 dk. Sunum + 5 dk. tartışma) şeklinde olacaktır. 
Kısa konferanslar katılımcının kendi ilgi alanında bir konu üzerinde yapacağı 30 dk. lık bir sunum şeklinde gerçekleştirilecektir. 
Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 30 Nisan 2016’dır. 
• Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
• Bildiri özetleri maximum 400 kelime arasında olmalıdır.
• Bildirilerin özetlerinin iletilmesi, kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi nedeni ile sadece internet aracılığı ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Bildiri özetleri bildiriler bölümünde açıklamaların sonunda yer alan online bildiri formu doldurularak gönderilmelidir
• Kongre kitabındaki özet yazımların standart olabilmesi için bildiri hazırlanması ile ilgili kuralların dikkatle okunması gereklidir.
 
Özetlerin hazırlanması: 
 
Poster ve sözlü sunum özetleri
• Poster ve sözlü sunum özetleri aşağıdaki bölümleri içerecek şekilde düzenlenmelidir:
 - Amaç
 - Yöntemler
 - Bulgular
 - Sonuçlar
 
Kısa konferans özetleri: 
. Kısa konferanslar ise sunucunun 400 kelimeyi aşmayacak şekilde ve tek paragraf olarak sunum sahibi tarafından yapılacak konferansın genel bir özeti şeklinde hazırlanacaktır. 
• Yukarıdaki hedefleri kapsamayan özetler kabul edilmeyecektir.
• Resim, tablo ve sembol kullanımından kaçınılmalıdır.
• Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecektir. Bildirinin kabul edilip edilmediği elektronik-posta yoluyla bildirilecektir.
• Internet üzerinden gönderilen özetler bilimsel kurul tarafından kabul edildikten sonra aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
• Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre kitabında basılması için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırmış olması gereklidir.
 
Tüm sunumlar kongre boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Kongremizde tüm sunumlar bilgisayar kullanılarak data projektor ile yapılacak olup slayt projektör kullanılmayacaktır. Sunumlar, Office 2000 veya üstü programlarda hazırlanmalıdır. Sözlü sunumlar her bildiri için 25 dakika sunum, 5 dakika tartışma olarak planlanmaktadır.
 
Posterler 70x90 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. Programda gösterilen aralarda poster tartışmaları yapılacaktır. Kendilerine bildirilen gün ve saatte poster sunumu yapacak kişilerin posterlerinin başında hazır bulunması ve çalışmasını tartışmaya açması gerekmektedir.
 

ONLİNE BİLDİRİ GÖNDERME FORMU


Endodonti Kongre Bildiriler

Bildiriler